Legfrissebb

Makro-, mikroelemek káros kölcsönhatásainak kezelése lombtrágyázással - #1. rész

Mindenki egészséges és bőséges termést szeretne, amihez megfelelő tápanyagellátottság szükséges. A természet komplex folyamataiba nem lehet csak úgy beavatkozni. Ha nem vesszük figyelembe a talajban lévő ásványok kölcsönhatásait, akkor az eredmény elmarad, vagy nagyon költségesen sikerül előállítani, ami csökkenő bevételt jelent.

A jelenlegi helyzet

A növények tápanyagellátását elsősorban a gyökéren keresztül talajból felvett elemekkel kellene megoldani. Jelen mezőgazdasági gyakorlatunkban a makroelemek pótlása terén nagyfokú tudatosság megy végbe a gazdatársadalomban.

Ugyanakkor az egészséges, bőséges terméshez nem elegendő csak a három makroelem (nitrogén, foszfor, kálium) kijuttatása, hanem mikroelemekre is szükség van. Úgy érzem mikroelemek tekintetében ez a tudatosság még jelentősen elmarad a kívánatostól.

A kiegyensúlyozott tápanyagellátás érdekében érdemes megvizsgálni termőtalajaink mikroelemekkel való ellátottságát.

Ezt alapul véve kellene megtervezni aktuális növényünk komplex tápanyagellátását. A károsszintű elemhiányt célzottan a talajok feltöltésével kell végezni, viszont ez nem megy egyik napról a másikra. Addig is az azonnali elemhiány pótlásának kiváló eszköze a lombtrágyázás.

Az elemek közötti kölcsönhatások

Mielőtt eszeveszett mikroelempótlásba fognánk, fontos tisztába lenni a talajban lévő elemek kölcsönhatásaival.

A növények optimális növekedéséhez nem elég csupán az esszenciális mikroelemek biztosítása, ugyanilyen fontos a tápanyagok aránya is a talajoldatban.

Az alábbi ábra az elemek kölcsönhatását mutatja be:

Bejegyzéseimmel az elemek egymásra gyakorolt hatását szeretném bemutatni.

elemek_kolcsonhatasa
Kép: novenytaplalas.hu

Nem mindegy, hogy miből – mennyi van a talajban az adott növény számára, és azok milyen kölcsönhatásban állnak egymással!

Ez a kölcsönhatás a gyakorlatban

Kezdjük a foszforral (P), az egyik legfontosabb makroelemmel. A kölcsönhatások között egyedül a foszfor (P) és a magnézium (Mg) között van olyan hatás, mely egymást erősíti. Jó foszfor-ellátottságú területeken nem kell magnéziumhiányra készülnünk.

Viszont egy nagyobb adagú, esetleg feltöltő szándékú foszfortrágyázást követően a cinkre (Zn) érzékeny növények esetében (pl.: kukorica) fel kell készüljünk, hogy a foszfor gátló hatása miatt nem lesz elegendő cink a növénynek.

Ennek ismeretében tudatosan készülhetünk lombon keresztüli pótlására.

Hasonló helyzet alakulhat ki a rézigényes (Cu) búza esetében is. Ebben az esetben is helyesen járunk el, ha a technológiába már eleve beépítünk a réztartalmú lombtrágyás kezelést.

Egymást gyengítő kölcsönhatásban van a foszfor és a vas (Fe) is. Az elemek egymásra gyakorolt negatív hatását tudatos lombon keresztüli utánpótlással ebben az esetben is jól lehet orvosolni.

Amikor a lombtrágyázás nem elég

A foszfor szintén elnyomó hatással van másik fontos makroelemünkre, a káliumra (K). Jelen esetben ismét beigazolódik, hogy a természet komplex folyamatiba nem lehet egyoldalúan, egy-egy szegmenst kiemelve beavatkozni. A kálium olyan makroelem, melyből növényeinknek több 100 kilógrammra van szüksége hektáronként. Ennek pótlása, illetve más elemekkel való egyensúlyban tartása csak jól megtervezett alaptrágyázással lehetséges. Itt a lombtrágyázás nem segít.

Végül bizonyos kalciumban (Ca) gazdag talajok állandó kihívása a foszfor-kalcium negatív kölcsönhatása. A két elem között egymás hatását csökkentő ellentétes hatás figyelhető meg. Magas kalciumtartalmú területeken foszforhiány jelentkezik a növény számára, melynek pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.

Ugyanakkor, magas foszfortartalmú talajban a kalcium felvétele gátlódhat, ezért ennek pótlására kell figyelmet fordítani.

Bármelyik is a helyzet, ennek kezelése szintén csak a gondosan megtervezett alaptrágya kijuttatással oldható meg, mivel itt is túl nagy, hektáronként akár 100 kg-os tápanyag mennyiségeket kell kijuttatni, ami állományban vagy lombon keresztül nem megoldható.

A folytatásban kitérünk a többi elemre, azok egymásra gyakorolt hatására, és további gyakorlati javaslatokkal készülök. Folytatás hamarosan!

Author image
Növénytermesztő agrármérnök; Fejlesztési és Szakmai vezető (Phylazonit)